Bezpečností agentura REAL SERVIS

Pro Prahu a blízké okolí Vám nabízíme komplexní portfolio služeb z oblastni bezpečnosti, ochrany a zabezpečení objektů i osob.

Každý zaměstnanec bezpečnostní agentury REAL SERVIS

je před svým nástupem ke společnosti proškolen k řádnému výkonu strážní služby. Dále je postupně proškolován dle požadavků BOZ, nároků a specifických rizik spojených se zabezpečením konkrétního objektu. 
V případě, že je strážní služba spojena s obsluhou velínů signalizačních zařízení EPS nebo násilného vniknutí EZS do střežených objektů, zajistí ARS pracovníkům ostrahy jejich řádné proškolení kvalitními odborníky v oboru.

Každý nový uchazeč o zaměstnání u bezpečnostní agentury REAL SERVIS, prochází osobním pohovorem se zástupcem managementu společnosti, vyplní podrobný dotazník, předloží potvrzení o bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů) a potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu strážní služby.

Po této vstupní proceduře zváží přijímající pracovník, zda uchazeč vyhovuje podmínkám přijetí. V kladném případě je provedeno základní školení a dále školení dle konkrétních požadavků a nároků strážní či jiné služby na daném objektu. V případě zaměstnanců se zbrojními průkazy, jsou tito pracovníci povinni dodržovat veškeré zákonné lhůty platnosti těchto zbrojních průkazů a cvičných střeleb 2 krát ročně.

Každý zaměstnanec bezpečnostní agentury REAL SERVIS je povinován detailním dodržováním ústrojních a výstrojních řádů na daném objektu. Ústrojní a výstrojní řád je vždy dojednán se zákazníkem před nástupem na střežený objekt a respektuje KNOW-HOW daného prostředí.
Všichni zaměstnanci firmy ARS musí být řádně označeni nášivkami s firemním logem a s identifikačním průkazem s odpovídajícím služebním číslem. Každý klient by si měl být vědom, že pracovník ostrahy je ve většině případů první osobou, se kterou přijde návštěvník klienta do kontaktu a o firmě si tak může utvořit již první názor dle vizáže a vybavení pracovníka ostrahy.

Naši pracovníci jsou pro výkon strážní služby na objektech standardně vybaveni prostředky mírnější obrany (slzný plyn, distanční tyč), v případě nutnosti či na zvláštní přání zákazníka, osobní střelnou zbraní. Pokud režim ostrahy objektu vyžaduje použití psovodů se služebními psi, musí být tito psi řádně vycvičeni a ve výborném zdravotním stavu.