OSTRAHA BYTOVÝCH DOMŮ 

ImageZajišťování služeb ostrahy a recepce v bytových domech je specifické odvětví, charakteristické nepřetržitým kontaktem se zákazníkem. Zákazník je v tomto případě zastoupen větším počtem osob, oprávněně využívajících prostory bytového domu.

Při poskytování tohoto druhu služeb jsou vysoké nároky na komunikaci a flexibilitu při jednání s obyvateli domu a jejich návštěvami. Pracovník poskytující službu řeší standardní i mimořádné situace vždy odpovědně a s maximální asertivitou.

Kontrolní mechanizmy jsou ze strany dodavatele nastaveny s vyšší periodicitou, detailnějším zaměřením na ústrojní kázeň a praktický výkon dané služby.

Naše společnost je na základě mnohaletých zkušeností s poskytováním různorodých služeb v bytových domech připravena požadované služby zajistit pracovníky s odpovídající praxí a odpovídajícím vybavením. V každém bytovém domě, kde jsou poskytovány služby ostrahy, instalujeme na své náklady on-line systém obchůzkové kontroly, který zajišťuje okamžitou kontrolu pohybu pracovníka v objektu, jeho aktivitu a plnění povinností.