ÚKLIDOVÉ SLUŽBY V PRAZE A OKOLÍ

Naše firma REAL SERVIS poskytuje také komplexní úklidové služby v nemovitostech všech typů a velikostí, s maximálním zaměřením na kvalitu odváděné práce a ekonomické možnosti klienta. Pracovníci jsou vyškoleni s obsluhou speciální úklidové techniky a technologiemi nezbytnými pro zajištění kvalitního úklidového servisu.

Snížení nákladů (při zachování kvality) na úklidové služby, nezbytné pro řádné fungování objektu, je většinou rozhodující pro většinu klientů a proto, se v tomto směru vedení firmy snaží zachovat maximální flexibilitu a přizpůsobit ceny poskytovaných služeb možnostem klienta.

Veškeré technologické postupy použité při realizaci zakázky jsou předem konzultovány s pověřeným pracovníkem klienta a jsou konkretizovány vždy dle oboustranné dohody. Maximální zaměření na kvalitu odváděné práce a okamžitá konzultace požadavků se zákazníkem je nezbytnou součástí fungování společnosti a dle kladných referencí je tento směr i dobrým předpokladem poskytování kvalitních služeb u budoucích zákazníků.

Kontrola vykonávané práce je prováděna tzv. křížovou formou, která je mnoha odborníky hodnocena jako nejlepším kontrolním mechanizmem, kterého je možné dosáhnout. Křížová forma kontroly je prováděná inspektorem určeným pro danou oblast vykonávané práce, který má na starosti daný počet klientů. Zároveň kontroluje i určitou část která přísluší jinému inspektorovi ARS. Jeho kontrolní činnost je rovněž kontrolována jiným inspektorem. Z každé takovéto kontroly je vypracován protokol, který je předáván řediteli zodpovídajícím se za danou oblast poskytovaných služeb. Při takovém kontrolním systému nedochází k tzv. stereotypnímu selhání, což je běžný jev vyskytující se hlavně při realizování dlouholetých zakázek.

Pojištění společnosti zajišťuje renomovaná makléřská společnost, která automaticky zajišťuje nejvýhodnější pojištění proti všem možným rizikům, spojených s poskytováním úklidových služeb.

V případě, že klient, který je nespokojený s kvalitou, nebo cenou služeb, které mu již zajišťuje jiná firma a požaduje optimalizaci ceny či kvality vykonávané práce, pověřený pracovník firmy ARS bezplatně a nezávazně provede kalkulaci či návrh jiného řešení realizace prováděného úklidu v objektu. Veškeré informace získané od klienta podléhají režimu utajení a podklady jsou po zpracování nabídky vráceny zpět.

NAŠE SPOLEČNOST RESPEKTUJE SKUTEČNOST, ŽE FINANČNÍ NÁKLADY URČUJE KLIENT A JSME PŘIPRAVENI TUTO SKUTEČNOST PLNĚ RESPEKTOVAT.


Ceník úklidových služeb

 

PODLAHOVÉ PLOCHY
Ruční mytí od 1,05 Kč/m2
Strojové mytí od 1,80 Kč/m2
Ošetření leštící emulzí   od 5,00 Kč/m2
Leštění od 8,00 Kč/m2
Pastování od 8,00 Kč/m2
Voskování disperzními
(tvrdými vosky 1x za ½ roku)
od 22,00 Kč/m2

 

PVC, MARMOLEUM apod.:
Ruční mytí od 1,05 Kč/m2
Strojové mytí od 1,80 Kč/m2
Ošetření leštící emulzí od 5,00 Kč/m2
Leštění od 8,00 Kč/m2
Pastování od 8,00 Kč/m2
Voskování disperzními
(tvrdými vosky 1x za ½ roku)
od 22,00 Kč/m2
  1. OTÍRÁNÍ PRACHU, ČIŠTĚNÍ SOKLŮ, MYTÍ zábradlí a čištění nestandardních architektonických prvků - od 1,00 Kč/m2, nebo za hodinovou sazbu - od 150,- Kč/hod.
  2. MYTÍ OKEN - 12,00 - 17,00 Kč/m2
  3. ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ suchou cestou - od 14,00 Kč/m2
  4. ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ mokrou cestou - od 18,00 Kč/m2
  5. ČIŠTĚNÍ NEREZOVÝCH PLOCH - od 30,00 Kč/m2
    (v ceně zahrnuty specielní čistící prostředky na nerez)