OSTRAHA AREÁLŮ A OBJEKTŮ PRO PRAHU A OKOLÍ

Bezpečnostní agentrua REAL SERVIS svými zaměstnanci zajišťuje

ostrahu a ochranu majetku fyzických a podnikatelských subjektů, všech velikostí a typů, v nepřetržitých provozech. Souběžně s prováděním ostrahy je zajišťována i funkce protipožárních hlídek v budovách a areálech.

Po vzájemné dohodě se zákazníkem zajišťuje instalaci zabezpečovacích a monitorovacích systémů na místech se zvýšenými bezpečnostními riziky (jako jsou např. pokladny, výpočetní technika, cenné, nebo zdraví nebezpečné materiály). Těmito systémy, je podstatně sníženo riziko krádeže, poškození či jiného napadení střeženého objektu.
Pokud již dojde k určitému napadení objektu zabezpečeného kamerovým či sledovacím systémem, slouží archivované výstupy ze zařízení jako důkazní prostředek uznávaný Policií ČR. Základní monitorovací systémy s možností záznamu obrazu a zvuku, Vám nainstalujeme zcela ZDARMA.

Kontrola zaměstnanců je zajištěna instalací Systému Obchůzkové Kontroly eliminujícím rizika spojená s nedbalým výkonem služebních pochůzek po střeženém objektu. Tento systém lze využít i k evidenci průjezdu vozidel či pohybu osob. Dodávka, instalace, archivace vytištění výstupů ze systému je zcela ZDARMA a je hrazena naší společností REAL SERVIS.

Nezávazný návrh ochrany a ostrahy

Bezpečnostní agentura Společnost REAL SERVIS Vám po konzultaci Vašich požadavků nezávazně vypracuje návrh ochrany a ostrahy Vašeho majetku včetně cenové relace. Je zcela pochopitelné že ceny jsou smluvní a mohou se měnit dle dohody se zákazníkem.