KAMEROVÉ SYSTÉMY

Na základě mnohočetných požadavků našich stálých klientů byla vytvořena pracovní skupina, která pohotově reaguje na jakýkoliv legální požadavek k zabezpečení monitorování interních a externích prostor za pomoci kamerových systémů.

V případě vznesení takového požadavku, zástupce společnosti ARS navštíví klienta, kde podrobně vytěží podrobné informace a požadavky na kamerový systém, jeho účel a zaměření. Po obdržení veškerých informací, vypracuje skupina kompletní zprávu, včetně návrhu řešení a finančních nákladů spojených s instalací kamerového systému.


Po získání celkové zprávy a veškerých dokumentů, má klient tři možnosti finančního zajištění kamerového systému:

1. Stálý klient:

Firmám, kterým poskytuje ARS své stálé služby a tyto firmy nejsou v časové prodlení z úhradou faktur zakoupí a instaluje vybrané součásti kamerového systému na své náklady, jako službu pro klienta. Na zbylou část kamerového systému poskytne individuelní slevu, běžně okolo 10 %.

2. Zakoupení kamerového systému:

Pracovníci ARS sestaví kompletní kamerový systém, včetně specifikace a potřebných certifikátů (NBÚ, TAP) jednotlivých komponentů a předloží cenovou kalkulaci instalace celé zakázky.
Pokud zákazník souhlasí s navrhovaným systémem a cenou, pracovní skupina ihned započne přípravné práce a po obdržení běžné zálohy 50 % z ceny komponentů provede samotnou instalaci kamerového systému.

3. Zapůjčení kamerového systému:

Zajišťujeme i pronájem kompletní monitorovací a zabezpečovací techniky. Po seznámení s požadavkem klienta na kamerový systém a na požadovaný záznam vypracuje skupina návrh systému a po dohodě se zákazníkem provede instalaci.
Cena za pronájem systému se odvíjí od jeho celkové ceny a jeho opotřebení dle podmínek, kde byla instalace provedena. Paušální hrazení probíhá za předem dohodnutý časový úsek. Zápůjčky kamerových systémů se nejvíce používají v případě požadavku na jednorázové odhalení pachatelů trestných činů, nebo jako důkazního prostředku k usvědčení již známého pachatele. Ve většině případů se jedná o skrytou monitorovací techniku.