On-line kontroly

Pokud hledáte opravdu kvalitní, spolehlivou a operativní kontrolu nad výkonem strážní služby, pak je pro vás určena


OBCHŮZKOVÝ SYSTÉM TRETUS

Jak Tretus funguje v praxi?

(1)Strážný se s příchodem přihlásí k terminálu (2terminálu svým osobním čipem. Terminál strážného informuje o nadcházející pochůzce a/nebo potvrzení bdělosti. Strážný potvrdí bdělost sejmutím jakéhokoliv (3čipu kontrolního místa. Provedení pochůzky strážný potvrzuje snímáním čipu kontrolních míst na trase. 

V případě (4prodlení zahájení aktivity terminál strážného upozorňuje zvukovým signálem. TRETUS sleduje aktivitu strážného a v reálném čase ji porovnává s nastaveným plánem. V případě nesrovnalostí informuje zodpovědnou osobu emailem/nebo SMS. Dohledová aplikace nabízí aktuální jednoduchý přehled plnění plánu a aktivit.

Systém Tretus-1


Detailní popis systému

Pracovník dohledu nastaví přes webovou aplikaci plán aktivit, který se uloží na server. Server tento plán posílá do terminálu, a ten terénního pracovníka informuje o nadcházejících aktivitách a upozorňuje jej na ně. Pracovník aktivitu prokazuje snímáním čipů. Terminál posílá informace o plnění plánu aktivit na server.

Pokud pracovník plán aktivit poruší, terminál odesílá hlášení na server a SMS. Server informuje pracovníka dohledu o plnění plánu. V případě porušení plánu aktivit odesílá email a SMS. Pracovník dohledu může kdykoliv vyhodnocené informace zpracovat pro další využití pomocí webové aplikace.

Systém Tretus-2

Funkce terminálu TRETUSSystém Tretus-3


TRETUS pomocí terminálu provádí automatický dohled nad plněním zadaných plánů a aktivit.

 • Informuje terénního pracovníka o nadcházející aktivitě
 • Vyzývá terénního pracovníka k aktivitě
 • Sleduje a zaznamenává aktivity terénního pracovníka
 • Ihned upozorňuje pracovníka dohledu na porušení plánu aktivit.

Terminál dále slouží ke správě čipů.


Funkce webové aplikace TRETUSSystém Tretus-4


TRETUS má jednotné grafické prostředí, které poskytuje uživateli funkce pro správu dat i dohled nad plněním plánovaných aktivit. Funkce správy a dohledu se prolínají a doplňují. Funkce aplikace jsou určeny uživatelskou rolí s individuálně nastavenými právy.

Pomocí webové aplikace se spravuje v systému TRETUS:

 • Objekty
 • Pracovníky a jejich uživatelské role
 • Plány směn a aktivit
 • Kontakty
 • Terminály

Výhody systému Tretus

Úspora času a zvýšení kvality vašich služeb

Tretus je nepřetržitým dispečinkem bez obsluhy. Dohlíží na Vás, na Vaše zaměstnance a vyzívá je k plnění jejich pracovních povinností. Hlavní výhodou TRETU je úspora Vašeho času, zvýšení efektivity práce a kvality Vašich služeb.

Aktuálně a jedním pohledem

Na první pohled vidíte, zda je vše tak, jak má být. O veškerých odchylkách Vás TRETUS informuje automaticky a přehledně.

Co potřebujete

Webový prohlížeč pro dohledovou aplikaci.
Mobilní telefon s internetovým připojením, Android OS a NFC
NFR ČIPY pro označení osob a kontrolních míst

Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní

Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní TRETU dokáže ovládat kdokoliv a kdekoliv.

Kontrola volání a SMS

Vy sami určíte, na která čísla budou Vaši pracovníci smět volat a odesílat SMS.


ON-LINE SYSTÉM KONTROLY OBCHŮZEK


 1. On line systém zajišťuje okamžité a nepřetržité monitorování pohybu pracovníků ve vnitřních a venkovních prostorech střeženého objektu. Osoby pověřené kontrolou mají dokonalý přehled o plnění povinností jednotlivých pracovníků a mohou tak vyhodnocovat plnění svěřených povinností. Monitorování všech činností lze provádět odkudkoliv, dle přidělených práv.
 2. Nejdůležitější součást on-line systému je terminál, který je přidělen pracovníkovi ve službě. Terminál plní funkci kontrolního prostředku, přenosového zařízení a aktivního spolupracovníka strážného. Oboustranná komunikace a nepřetržité spojení nabízí různé možnosti využití celého systému. Terminál kontroluje aktivitu strážných dle nastavených parametrů, neprodleně přenáší veškerá data do systému. Nehrozí tak zpoždění nebo ztráta dat v důsledku prodlev či poškození systému. V případě prodlení s naplánovanou aktivitou systém automaticky upozorní konkrétního pracovníka na zpoždění a vyžádá si neprodlené řešení.
 3. Dalším prvkem jsou kontrolní body v NFC provedení, které jsou instalovány v objektu a mají přiřazeny specifické úkoly, četnost snímání a názvy. Tyto body mohou být instalovány na jakýkoliv materiál, vozidla, zboží. V případě instalace v objektu tvoří perimetr obchůzek.
 4. V případě střežení areálů s větší plochou nebo areálů, kde je pouze jeden pracovník na směně, zajištuje systém bezpečností Safe Health funkci, kdy je automaticky vyhlášen poplach, pokud pracovník ostrahy nevykáže po předem stanovenou dobu jakoukoliv aktivitu. V tomto případě jsou ihned kontaktovány pověřené kontrolní orgány, popřípadě záchranné složky.

VYBRANÉ REFERENCE

 • MAKRO, a.s. Průhonice - Česlice
 • VČELA, a.s. Praha 1
 • IKANO, a.s. V Celnici 1, Praha 1
 • PRAGOPRESS, a.s. Václavské náměstí
 • MELANTRICH, a.s. Václavské náměstí, Praha 1
 • TOP HOTEL PRAHA Praha 4
 • RAVAGO PRAHA s.r.o. Praha 9
 • PORR a.s.
 • METROSTAV a.s.
 • SMP CZ a.s.
 • HOCHTIEF CZ a.s.
 • ENERGIE STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ a.s.
 • EUROTEL, a.s. Praha 8
 • C-Facility, a.s. Praha 4
 • C-majetkový fond, a.s. Na Pankráci 4
 • GEN, a.s. Praha 4
 • Obchodní tiskárna WEP Hradišťko pod Medníkem
 • PRAGUE CASTING SERVICE Praha 5
 • Palác a divadlo ROKOKO Václavské náměstí, Praha 1
 • a mnoho dalších...