RECEPČNÍ SLUŽBA

Přenecháním odpovědnosti za recepci naší společnosti lze ušetřit čas i náklady spojené s výkonem této služby. Recepční služby naše agentura zajištujeme v mnoha typech objektů, převážně v:

 • bytových domech,
 • hotelích, administrativních budovách,
 • sportovních a kulturních centrech, informačních kancelářích a
 • průmyslových objektech.

Recepční služby zajišťujeme podle přání a potřeb klienta nebo v maximálním rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pracovníci recepce jsou oděni dle firemní kultury klienta nebo ve stejnokrojích společenského charakteru.

Prvotní kontakt návštěvníka s pracovníkem recepce v objektu je zásadní pro celkovou image firmy. Dbáme na profesionální a reprezentativní vystupování přidělovaných pracovníků, kteří vytvářejí příjemnou atmosféru při příchodu návštěvy.

Recepční služba zahrnuje zejména:

 • evidence návštěv, uvádění návštěv ke klientovi
 • evidence vjezdu a výjezdu vozidel
 • výdej a příjem klíčů
 • obsluha telefonní ústředny
 • zpracování došlé pošty
 • rezervace společenských a jednacích místností
 • obsluha systémů EZS, EPS a CCTV
 • obsluha docházkových systémů a vedení docházkové evidence