SPECIÁLNÍ ČINNOSTI

Prezentace speciálních služeb v oblasti bezpečnosti

Vážení obchodní partneři,

Naše společnost AGENTURA REAL SERVIS s.r.o. ( dále jen ARS ) poskytuje mimo standardních služeb zabezpečení objektů, majetku a osob i služby speciální, které tvoří dlouholetou a nedílnou součást celé společnosti. Tyto služby jsou nabízeny pouze buď stálým smluvním klientům, a nebo klientům s doporučením od našich smluvních partnerů. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o služby vyžadující nejvyšší možnou úroveň našich pracovníků a technického zabezpečení. Proto nabídku těchto služeb prezentujeme pouze sporadicky ve volně přístupných médiích. Pro provádění bezpečnostních služeb níže uvedeného charakteru jsou vybíráni lidé, s mnohaletou praxí v oboru speciálních jednotek policejních, či vojenských útvarů té nejvyšší kvality, které lze dosáhnout. 

Pro zachování jejich bezpečnosti jsou vždy nejdříve vyhodnocována rizika spojená s jejich působením v dané tuzemské, nebo zahraniční misi a dle získaných informací stanoveny postupy zajištění konkrétní jednorázové zakázky, nebo dlouhotrvajícího kontraktu.

Nabízené služby

 • Transporty a doprovody cenných a peněžních zásilek
 • Komplexní zajištění bezpečnostních služeb v zahraničí
 • Bezpečnostní mise v rizikových oblastech
 • Osobní ochrana a služba bezpečnostního řidiče
 • Bezpečnostní servis v nestabilních oblastech - Close Protection
 • Instruktáže a školení

Transporty a doprovody cenných a peněžních zásilek

Pro Prahu a blízké okolí nabízíme svým zákazníkům také transporty cenných a peněžních zásilek a nebo pouze doprovody těchto transportů.

Transporty cenin, nebo zásilek, jsou prováděny odborně vyškolenými pracovníky se zvláštní skrytou výzbrojí a výstrojí. Pro převozy používáme výkonná zahraniční vozidla.
V případě zvýšeného rizika, či větší hodnoty přepravované ceniny je najímán pancéřový vůz smluvního partnera firmy. Za tyto služby jsou účtovány smluvní ceny, odvíjející se od počtu a výše uskutečněných přeprav, nebo od rizik s přepravou spojených. Pro vybrané zákazníky je předem dohodnutý počet uskutečněných převozů ZDARMA.

Komplexní zajištění bezpečnostních služeb v zahraničí

Naše společnost je schopna zajistit ochranu objektů, majetku a osob v kterékoliv zemi v Evropy, Afriky a Asie. Každá taková zakázka je individuelní a je k ní přistupováno se zvážením všech možných rizik a právního systému dané lokality. Nikdy nejsou do oblasti posíláni lidé bez znalosti prostředí, mentality obyvatelstva a jazykové vybavenosti. Jsme schopni zajistit technické vybavení našich pracovníků dle potřeby od ochranné vesty po obrněná vozidla. Přizpůsobíme se požadavkům na kvalitativní standard odpovídající klientele.

Bezpečnostní mise v rizikových oblastech

Na základě víceletých zkušeností s poskytováním různorodých služeb v zahraničí, zajišťujeme jednorázové bezpečnostní akce ve všech výše uvedených zemích, bez ohledu na složitost provedení, nebo nároků na potřebná vybavení pracovníků. Zajistíme rychlá a účinná řešení většiny vzniklých událostí rychle, účinně a odpovědně.

Osobní ochrana a služba bezpečnostního řidiče

V případě potřeby zajistíme osobní doprovod a službu bezpečnostního řidiče do jakékoliv lokality, u které předem stanovíme rizika a možnosti zabezpečení chráněné osoby. Vždy vše předem do detailu plánujeme a připravujeme se na všechny možné situace, které mohou nastat při provádění této služby.

Bezpečnostní servis v nestabilních oblastech - Close Protection

 • Zajistíme transfer a bezpečnostní doprovod osob a materiálů
 • Zajistíme prověřené řidiče s vozidly splňujícími požadavky na bezpečnost (např. balistické ochrany a pod )
 • Prověříme místo ubytování, včetně zajištění rezervací ubytovacích a konferenčních kapacit
 • Dle požadavku zajistíme kontrolu odposlechů, případně aktivní ochranu
 • Po seznámení se s klientským programem, navrhneme denní rozvrh, včetně rozplánování tras a jednotlivých potkávacích míst
 • Navrhneme kompletní systém pro pohyb pracovníků, nebo členů rodin klienta tak, aby bylo sníženo riziko napadení chráněných osob.

Instruktáže a školení

ŠKOLÍCÍ BLOK PRO BEZPEČNOSTNÍ PERSONÁL PRACUJÍCÍ V RIZIKOVÝCH OBLASTECH A VÁLEČNÝCH ZÓNÁCH

 • TAKTIKA A POSTUPY
 • OBRANNÁ STŘELBA
 • BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

ŠKOLENÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ
 • SPECIALIZOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ
 • BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ PRO LETECKÝ PERSONÁL

ŠKOLÍCÍ BLOK PRO STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE

 • PRAKTICKÁ SEBEOBRANA
 • SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA
 • POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

SPECIALIZOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ PRO VOJENSKOU POLICII

 • SEBEOBRANA
 • BEZPEČNOSTNÍ KONTROLY
 • BEZPEČNOSTNÍ DOPROVODY
 • OCHRANA OBJEKTU A HLÍDKOVÁ ČINNOST
 • TAKTIKA A PRŮBĚH SLUŽEBNÍHO ZÁKROKU
 • STŔELBA A STŘELECKÉ DOVEDNOSTI

SPECIALIZOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ ŠKOLENÍ PRO ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

 • SEBEOBRANA
 • TAKTIKA A PRŮBĚH ZÁKROKU

ŠKOLÍCÍ BLOK PRO OSOBNÍ OCHRÁNCE

 • TEORETICKÁ PŘÍPRAVA
 • PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA
 • MODELOVÉ SITUACE

ŠKOLÍCÍ BLOK PRO BEZPEČNOSTNÍ PERSONÁL

 • PRAKTICKÁ SEBEOBRANA
 • SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA
 • POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

ŠKOLÍCÍ BLOK V OBLASTI POUŽÍVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ

 • STŘELBA Z KRÁTKÝCH RUČNÍCH ZBRANÍ
 • STŘELBA Z DLOUHÝCH RUČNÍCH ZBRANÍ
 • SPECIÁLNÍ STŘELECKÁ DOVEDNOST
 • PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU
   

a mnoho dalších různorodých služeb…

Je nezbytné si uvědomit, že my nemáme pracovníky, kteří „prošli kurzem“, naši lidé tyto kurzy tvoří a jiné lidi školí…